Ngulik font Sundanese Unicode 2013

ngulik sundanese unicode
ᮊᮛᮊ᮪ᮒᮨᮁ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ / Karakter Fonta Sundanese Unicode 2013

ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ "ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ |᮲᮰᮱᮳|" ᮄᮉ ᮙᮀᮛᮥᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮅᮒᮙ ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮃᮀᮌᮧ ᮓᮤᮔ ᮑᮨᮛᮒ᮪ ᮔᮞ᮪ᮊᮂ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪, ᮞᮜᮤᮃᮔ᮪ ᮒᮤ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮇᮌᮦ ᮌᮥᮔᮊᮩᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ ᮄᮉ.
Fon aksara Sunda "Sundanese Unicode 2013" ieu mangrupikeun fon utama anu kuring anggo dina nyerat naskah Sunda dina halaman wéb, salian ti font aksara Sunda anu sanés anu kuring ogé gunakeun dina halaman wéb ieu.

ᮃᮚ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮃᮜᮨᮞᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮍᮏᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮙᮤᮜᮤᮂ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪ ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ |᮲᮰᮱᮳| ᮄᮉ, ᮓᮤᮃᮔ᮪ᮒᮛᮔ:
Aya sababaraha alesan anu ngajantenkeun kuring milih font Sundanese Unicode 2013 ieu, diantarana:
 1. |᮱|. ᮘᮨᮔ᮪ᮒᮥᮊ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮠᮨᮔ᮪ᮒᮩ ᮊᮊᮥ, ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮘᮥᮜᮩᮓ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮓᮤ ᮅᮀᮌᮜ᮪ ᮏᮥᮛᮥ ᮞᮛᮨᮀ ᮠᮨᮔ᮪ᮒᮩ ᮞᮩᮊᮩᮒ᮪
  Bentuk fon ieu henteu kaku, anu dibuleudkeun di unggal juru sareng henteu seukeut
 2. |᮲|. ᮏᮀᮊᮥᮀᮔ, ᮊᮔ᮪ᮓᮨᮜ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮜᮦᮘᮁ ᮞᮘᮔ᮪ᮓᮤᮀ ᮞᮜᮥᮚᮥ ᮞᮛᮨᮀ ᮊᮛᮨᮞᮨᮕ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ
  Jangkungna, kandel sareng lébar sabanding saluyu sareng karesep kuring.
 3. |᮳|. ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮓᮤᮃᮓᮕ᮪ᮒᮞᮤ ᮒᮤᮔ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ "ᮍᮜᮌᮨᮔ" ᮔᮥ ᮓᮤᮏᮤᮉᮔ᮪ ᮊᮥ "ᮓᮤᮃᮔ᮪ ᮒᮢᮦᮞ᮪ᮔ ᮔᮥᮌᮢᮠ" (Dian Tresna Nugraha), ᮃᮔᮥ ᮊᮒᮤᮍᮜᮤᮔ ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ ᮒᮥᮜᮤᮞᮔ᮪ ᮒᮍᮔ᮪ ᮃᮞᮣᮤ ᮔᮞ᮪ᮊᮂ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮊᮥᮔᮧ
  Fon ieu diadaptasi tina aksara Sunda "Ngalagena" nu dijieun ku "Dian Tresna Nugraha", anu katingalina sapertos tulisan tangan asli naskah Sunda kuno.
 4. |᮴|. ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮃᮒᮧᮞ᮪ ᮓᮤᮓᮕ᮪ᮒᮁᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮥ ᮊᮧᮔ᮪ᮞᮧᮁᮞᮤᮅᮙ᮪ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ
  Fon ieu atos didaptarkeun ku Konsorsium Unicode.
 5. |᮵|. ᮜᮤᮞᮦᮔ᮪ᮞᮤ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮓᮤᮄᮏᮤᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪.
  Lisénsi fon ieu diijinkeun pikeun diédit.

ᮞᮜᮄᮔ᮪ ᮒᮤ ᮖᮧᮔ᮪ "ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ |᮲᮰᮱᮳|", ᮙᮞᮤᮂ ᮞᮩᮉᮁ ᮖᮧᮔ᮪ ᮞᮔᮦᮞ᮪ᮔ ᮃᮔᮥ ᮇᮌᮦ ᮞᮆ ᮞᮛᮨᮀ ᮒᮤᮃᮞ ᮓᮤᮏᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮑᮨᮛᮒ᮪ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪, ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ "ᮔᮧᮒᮧ ᮞᮔ᮪ᮞ᮪ ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ" ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮏᮤᮉᮔ᮪ ᮊᮥ "ᮌᮥᮌᮨᮜ᮪" (Google), ᮖᮧᮔ᮪ "ᮊᮄᮛᮌ" ᮊᮥ ᮊᮀ "ᮄᮜ᮪ᮠᮙ᮪ ᮔᮥᮁᮝᮔ᮪ᮞᮂ", ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮏᮤᮉᮔ᮪ ᮊᮥ "ᮊᮤ ᮘᮞᮏᮔ᮪" ᮓᮤ "ᮃᮄᮀ ᮙᮨᮁᮎ᮪ᮂ", ᮇᮌᮦ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪.
Salain ti fon "Sundanese Unicode 2013", masih seueur fon sanésna anu ogé saé sareng tiasa dijantenkeun fon pikeun nyerat aksara sunda dina wéb, sapertos fon "Noto Sans Sundanese" anu dijieun ku Gugel "Google", fon "Kairaga" ku kang "Ilham Nurwansah", atanapi fon anu dijieun ku "Ki Basajan" di "Aing Merch", ogé fon aksara Sunda anu sanés.

ᮔᮜᮤᮊ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮙᮤᮙᮤᮒᮤ ᮍᮀᮌᮧ ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ ᮄᮉ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪, ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮙᮨᮔ᮪ᮓᮊᮔ᮪ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮊᮞᮜᮠᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮖᮧᮔ᮪ ᮔ. ᮔᮍᮤᮀ ᮞᮃᮒᮧᮞ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮑᮧᮘᮤᮃᮔ᮪ ᮓᮤᮃᮏᮁ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮠᮜ᮪ ᮃᮔᮥ ᮃᮚ ᮠᮥᮘᮥᮍᮔᮔ ᮞᮛᮨᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮞᮛᮨᮀ ᮔᮛᮧᮞ᮪ ᮊ ᮕᮛ ᮃᮠᮣᮤ, ᮒᮥᮀᮒᮥᮀᮔ ᮊᮥ ᮞᮊᮨᮓᮤᮊ᮪ ᮊᮑᮠᮧ ᮊᮥᮛᮤᮀ, ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮑᮔ᮪ᮓᮊ᮪ ᮊᮝᮔᮤ ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮞᮥᮕᮓᮧᮞ᮪ ᮒᮤᮃᮞ ᮓᮤᮃᮀᮌᮧ ᮜᮨᮛᮨᮞ᮪ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪, ᮔᮥᮙᮥᮒ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮠᮧᮚᮧᮀ ᮊᮥᮛᮤᮀ.
Nalika kuring mimiti nganggo Sundanese Unicode ieu dina halaman wéb, kuring mendakan sababaraha kasalahan dina fon na. Nanging saatos kuring nyobian diajar sababaraha hal anu aya hubunganana sareng fon ieu sareng naros ka para ahli, tungtungna ku sakedik kanyaho kuring, kuring nyandak kawani pikeun ngédit fon ieu supados tiasa dianggo leres dina halaman wéb, numutkeun kahoyong kuring.

ᮒᮠᮕ᮪ ᮃᮝᮜ᮪ / Tahap Awal

ᮓᮤᮔ ᮒᮠᮕ᮪ ᮃᮝᮜ᮪ ᮄᮉ, ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮍᮙᮤᮙᮤᮒᮤᮃᮔ᮪ ᮒᮤᮔ ᮊᮥᮙᮠ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮊᮦᮍᮤᮀᮊᮩᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪, ᮒᮨᮛᮞ᮪ ᮓᮤᮕᮞᮀ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪, ᮒᮨᮛᮞ᮪ ᮔᮤᮍᮜᮤ ᮠᮞᮤᮜ᮪ᮔ ᮊᮥᮙᮠ ᮊᮒᮤᮍᮜᮤᮔ.
Dina tahap awal ieu, kuring ngamimitian tina kumaha kuring kéngingkeun font, teras dipasang dina wéb, teras ningali hasilna kumaha katingalina.

ᮜᮦᮀᮊᮂᮔ ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ ᮊᮤᮉ:
Léngkahna sapertos kieu:
 1. |᮱|. ᮅᮔ᮪ᮓᮥᮂ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪ ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ
  Unduh font sundanese unicode
  ᮃᮘ᮪ᮓᮤ ᮍᮅᮔ᮪ᮓᮥᮂ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪ ᮄᮉ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪ ᮊᮄᮛᮌ (kairaga.com)
  Abdi ngaunduh font ieu dina wéb kairaga.com
 2. |᮲|. ᮒᮤᮍᮜᮤ ᮜᮤᮞᮦᮔ᮪ᮞᮤ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪
  Tingali lisénsi font
  ᮎᮛᮔ ᮑᮆᮒ ᮕᮨᮔ᮪ᮎᮦᮒ᮪-ᮊᮒᮥᮠᮥ ᮖᮤᮜᮨ ᮖᮧᮔ᮪ → ᮕᮢᮧᮕᮨᮁᮒᮤ → ᮓᮨᮒᮤᮜ᮪
  Carana nyaéta pencét-katuhu file fon → properti → detil
  lisensi font sundanese

  ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮙᮥᮊ ᮖᮧᮔ᮪ ᮊᮥ ᮃᮕᮣᮤᮊᮞᮤ "ᮖᮧᮔ᮪ ᮎᮢᮦᮃᮒᮧᮁ" (Font Créator): ᮘᮥᮊ ᮙᮨᮔᮥ ᮖᮧᮔ᮪ → ᮕᮢᮧᮕᮨᮁᮒᮤ → ᮜᮦᮌᮜ᮪
  Atanapi muka fon ku aplikasi "Fon Créator": buka menu Fon → Properti → Légal
  lisensi font

  ᮓᮤᮔ ᮆᮒ ᮓᮤᮑᮒᮊᮩᮔ᮪ ᮚᮦᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ᮪ ᮄᮉ ᮓᮤᮄᮓᮤᮔᮔ᮪ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪. ᮔᮍᮤᮀ, ᮞᮔᮇᮞ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮒᮤᮃᮞ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪, ᮅᮛᮀ ᮊᮨᮓᮂ ᮑᮥᮀᮊᮩᮔ᮪ ᮄᮓᮤᮔ᮪ ᮠᮩᮜ ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮍᮠᮥᮘᮥᮍᮤ ᮃᮔᮥ ᮍᮓᮙᮨᮜ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮅᮕᮙᮤ ᮠᮤᮏᮤ ᮓᮤᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ ᮅᮛᮀ ᮠᮧᮚᮧᮀ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮔ.
  Dina éta dinyatakeun yén font ieu diidinan diédit. Nanging, sanaos fon ieu tiasa diédit, urang kedah nyungkeun idin heula atanapi ngahubungi anu ngadamel fon upami hiji dinten urang hoyong ngédit fon na.
 3. |᮳|. ᮊᮧᮔ᮪ᮒᮊ᮪ ᮕᮙᮤᮜᮤᮊ᮪ ᮠᮊ᮪ ᮎᮤᮕ᮪ᮒ ᮖᮧᮔ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮑᮥᮀᮊᮩᮔ᮪ ᮄᮏᮤᮔ᮪ ᮊᮀᮌᮧ ᮍᮀᮌᮧ ᮖᮧᮔ᮪ ᮆᮒ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪. ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮇᮌᮦ ᮍᮜᮊᮥᮊᮩᮔ᮪ ᮄᮉ ᮊ ᮃᮔᮥ ᮍᮌᮓᮥᮠᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮛᮨᮔ᮪ᮎᮔᮊᮩᮔ᮪ ᮘᮊᮜ᮪ ᮓᮤᮃᮀᮌᮧ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ.
  Kontak pamilik hak cipta fon sareng nyungkeun ijin kanggo nganggo fon éta dina halaman wéb. Kuring ogé ngalakukeun ieu ka anu ngagaduhan fon aksara Sunda anu sanés anu kuring rencanakeun bakal dianggo dina halaman wéb kuring.
 4. |᮴|. ᮕᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪
  Pasang fon dina wéb.
  ᮃᮔ᮪ᮏᮩᮔ᮪ ᮒᮤᮃᮞ ᮙᮎ ᮙᮦᮒᮧᮓᮨ ᮄᮉ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪:
  Anjeun tiasa maca metode ieu dina halaman:
  - ᮎᮛ ᮕᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪, ᮃᮒᮔᮕᮤ
     Cara pasang fon dina wébatanapi
  - ᮎᮛ ᮕᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮘᮣᮧᮌ᮪
     Cara pasang fon dina blog
 5. |᮵|. ᮊᮧᮛᮦᮊ᮪ᮞᮤ ᮠᮞᮤᮜ᮪ ᮙᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮍᮀᮌᮧ ᮃᮕᮣᮤᮊᮞᮤ ᮕᮑᮥᮀᮞᮤ ᮊᮧᮙ᮪ᮕᮥᮒᮨᮁ ᮞᮛᮨᮀ ᮠᮕᮦ.
  Koréksi hasil masang fon nganggo aplikasi panyungsi komputer sareng hapé.
  ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮍᮀᮌᮧ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮃᮕᮣᮤᮊᮞᮤ (ᮠᮨᮔ᮪ᮒᮩ ᮍᮔ᮪ ᮅᮊᮥᮁ ᮠᮤᮏᮤ) ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮔᮤᮍᮜᮤ ᮠᮞᮤᮜ᮪ᮔ.
  Kuring nganggo sababaraha aplikasi (henteu ngan ukur hiji) pikeun ningali hasilna.

ᮊᮧᮛᮦᮊ᮪ᮞᮤ ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮊᮦᮍᮤᮀᮊᮩᮔ᮪ ᮓᮤᮃᮔ᮪ᮒᮛᮔ:
Koréksi anu kuring kéngingkeun diantarana:
 1. |᮱|. ᮖᮧᮔ᮪ ᮒᮤᮃᮞ ᮊᮘᮎ ᮊᮥ ᮕᮨᮍᮥᮔ᮪ᮏᮥᮀ ᮝᮦᮘ᮪ ᮒᮔ᮪ᮕ ᮊᮨᮓᮂ ᮙᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮃᮜᮒ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮃᮀᮌᮧ.
  Fon tiasa kabaca ku pengunjung wéb tanpa kedah masang font dina alat anu dianggo.
 2. |᮲|. ᮖᮧᮔ᮪ ᮍᮔ᮪ ᮔᮦᮙ᮪ᮘᮧᮍᮔ᮪ ᮞᮆ ᮓᮤᮔ ᮃᮕᮣᮤᮊᮞᮤ ᮕᮑᮥᮀᮞᮤ "ᮙᮧᮐᮤᮜᮣ", ᮞᮨᮓᮨᮀᮊᮩᮔ᮪ ᮕᮑᮥᮀᮞᮤ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ᮔ ᮠᮨᮔ᮪ᮒᮩ ᮔᮨᮙ᮪ᮘᮧᮍᮔ᮪ (ᮍᮔ᮪ ᮅᮊᮥᮁ ᮊᮧᮒᮊ᮪ ᮃᮔᮥ ᮊᮒᮤᮍᮜᮤ ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ "ᮒᮠᮥ")
  Fon ngan némbongan saé dina aplikasi panyungsi Mozilla, sedengkeun panyungsi anu sanésna henteu nembongan (ngan ukur kotak anu katingali sapertos "Tahu")
 3. |᮳|. ᮖᮧᮔ᮪ ᮒᮤᮃᮞ ᮓᮤᮘᮎ ᮓᮤᮔ ᮠᮕᮦ, ᮔᮍᮤᮀ ᮊᮛᮊ᮪ᮒᮨᮁ "ja" ᮙᮞᮤᮂ ᮊᮦᮔᮦᮂ ᮔᮦᮙ᮪ᮘᮧᮍᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮗᮦᮁᮞᮤ ᮜᮙᮤ () ᮞᮛᮨᮀ ᮕᮧᮞᮤᮞᮤ ᮛᮛᮀᮊᮦᮔ᮪ ᮕᮔᮦᮜᮦᮀ ᮙᮞᮤᮂ ᮃᮚ ᮊᮞᮜᮠᮔ᮪ ᮅᮕᮙᮤ ᮓᮤᮔ ᮠᮤᮏᮤ ᮊᮨᮎᮕ᮪ ᮃᮚ |᮲| ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮜᮀᮊᮥᮀ ᮞᮥᮊᮥ ᮊᮒ ᮃᮔᮥ ᮍᮀᮌᮧ ᮕᮔᮦᮜᮦᮀ.
  Fon tiasa dibaca dina hapé, nanging karakter "ja" masih kénéh némbongan dina vérsi lami () sareng posisi Rarangkén Panéléng masih aya kasalahan upami dina hiji kecap aya 2 atanapi langkung suku kata anu nganggo Panéléng.

ᮒᮠᮕ᮪ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ᮒ / Tahap Ngédit Fonta

ᮓᮤᮔ ᮒᮠᮕ᮪ ᮄᮉ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮍᮓᮙᮨᮜ᮪ ᮆᮓᮤᮒᮔ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮅᮏᮤ ᮠᮞᮤᮜ᮪ ᮆᮓᮤᮒᮔ᮪.
Dina tahap ieu kuring ngadamel éditan sareng uji hasil éditan.

ᮜᮦᮀᮊᮂᮔ ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ ᮊᮤᮉ:
Léngkahna sapertos kieu:
 1. |᮱|. ᮓᮤᮃᮏᮁ ᮝᮦᮘ᮪ ᮃᮔᮥ ᮍᮀᮌᮧ ᮃᮊ᮪ᮞᮛ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ.
  Diajar wéb anu nganggo aksara sunda.
 2. |᮲|. ᮓᮤᮃᮏᮁ ᮍᮩᮔᮃᮔ᮪ ᮎᮛ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮖᮧᮔ᮪.
  Diajar ngeunaan cara ngédit fon.
 3. |᮳|. ᮍᮙᮤᮙᮤᮒᮤᮃᮔ᮪ ᮑᮧᮘᮤᮃᮔ᮪ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ "ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮩᮔᮤᮎᮧᮓᮨ".
  Ngamimitian nyobian ngédit fon "SundaneseUnicode".
  - ᮍᮜᮨᮛᮨᮞ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮒᮙ᮪ᮕᮤᮜᮔ᮪ "ᮏ", ᮞᮛᮨᮀ
     Ngalereskeun tampilan "ja" sareng
  - ᮍᮜᮨᮛᮨᮞ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮕᮧᮞᮤᮞᮤ ᮕᮔᮦᮜᮦᮀ
     
  Ngalereskeun posisi panéléng
 4. |᮴|. ᮞᮤᮙ᮪ᮕᮨᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮃᮒᮧᮞ᮪ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪ ᮍᮀᮌᮧ ᮔᮙᮤ ᮆᮀᮌᮜ᮪, ᮔᮍᮤᮀ ᮒᮨᮒᮨᮕ᮪ ᮊᮜᮨᮘᮨᮒ᮪ ᮔᮙᮤ ᮃᮞᮣᮤᮔ ᮊᮥ ᮔᮙᮤ ᮃᮔᮥ ᮛᮓ ᮘᮦᮔ᮪ᮒᮩᮔ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮅᮜᮂ ᮍᮠᮕᮥᮞ᮪ ᮄᮓᮦᮔ᮪ᮒᮤᮒᮞ᮪ ᮃᮞᮣᮤᮔ ᮒᮤᮔ ᮖᮧᮔ᮪ ᮔ.
  Simpen fon anu atos diédit nganggo nami énggal, nanging tetep kalebet nami aslina ku nami anu rada bénteun sareng ulah ngahapus idéntitas aslina tina fon na.
  ᮞᮜᮊᮥ ᮎᮧᮔ᮪ᮒᮧ, ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮔᮥᮜᮤᮞ᮪ ᮔᮙᮤᮔ ᮖᮧᮔ᮪ "SundaneseUnicode" ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮆᮓᮤᮒ᮪ ᮞᮜᮊᮥ "SundaneseId".
  Salaku conto, kuring nulis namina fon "SundaneseUnicode" anu kuring édit salaku "SundaneseId".
  ᮒᮥᮏᮥᮃᮔ᮪ ᮍᮛᮧᮘᮤᮂ ᮔᮙᮤ ᮖᮧᮔ᮪ ᮄᮉ ᮑᮆᮒ ᮞᮥᮕᮓᮧᮞ᮪ ᮜᮀᮊᮥᮀ ᮌᮙ᮪ᮕᮤᮜ᮪ "ᮔᮨᮁᮏᮨᮙᮂᮊᮩᮔ᮪" ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮇᮌᮦ ᮞᮜᮊᮥ ᮕᮔᮔ᮪ᮓ ᮃᮔ᮪ᮒᮛ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮃᮞᮣᮤᮔ ᮞᮛᮨᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪. ᮅᮒᮙᮔ ᮅᮕᮙᮤ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮞᮣᮤᮔ ᮙᮞᮤᮂ ᮓᮤᮕᮞᮀ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪.
  Tujuan ngarobih nami fon ieu nyaéta supados langkung gampil "nerjemahkeun" fon dina wéb sareng ogé salaku pananda antara fon anu aslina sareng fon anu diédit. Utamana upami fon aslina masih dipasang dina wéb.
  ᮕᮥᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ ᮕᮨᮁᮠᮒᮧᮞ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮛᮊ᮪ᮒᮨᮁ ᮔᮙᮤ ᮔ. ᮞᮛᮨᮀ ᮅᮞᮠᮊᮩᮔ᮪ ᮅᮜᮂ ᮕᮔ᮪ᮏᮀ ᮒᮩᮄᮀ ᮞᮛᮨᮀ ᮅᮕᮙᮤ ᮒᮤᮃᮞ, ᮒᮧᮀ ᮍᮀᮌᮧ ᮛᮧᮠᮍᮔ᮪.
  Punten perhatoskeun karakter nami na. Sareng usahakeun ulah panjang teuing sareng upami tiasa, tong nganggo rohangan.
 5. |᮵|. ᮕᮞᮀ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮆᮓᮤᮒ᮪ ᮓᮤᮔ ᮝᮦᮘ᮪ ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮍᮌᮨᮔ᮪ᮒᮧᮞ᮪ ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮔᮙ᮪ᮘᮤᮠᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮒᮩᮃᮎᮔ᮪ᮔ.
  Pasang font anu diédit dina wéb pikeun ngagentos atanapi nambihan font anu sateuacanna.
 6. |᮶|. ᮍᮛᮧᮘᮤᮂ ᮔᮙᮤ ᮊᮥᮜᮝᮁᮌ ᮖᮧᮔ᮪ ᮓᮤᮔ ᮞ᮪ᮊᮢᮤᮕ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ ᮃᮔᮥ ᮃᮞᮣᮤᮔ ᮓᮤᮒᮥᮜᮤᮞ᮪ ᮞᮜᮊᮥ "font-family: "Sundanese Unicode 2013"" ᮓᮤᮛᮧᮘᮂ ᮏᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪ "font-family: "SundaneseId"", ᮔᮥᮙᮥᮒ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮔᮙᮤ ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮃᮀᮌᮧ ᮔᮜᮤᮊ ᮍᮦᮓᮤᮒ᮪ ᮒᮓᮤ.
  Ngarobih nami kulawarga fon dina skrip wéb anu aslina ditulis salaku "font-family: "Sundanese Unicode 2013"" dirobah janten "font-family: "SundaneseId"", numutkeun nami anu kuring anggo nalika ngédit tadi.
 7. |᮷|. ᮍᮧᮛᮦᮊ᮪ᮞᮤ ᮒᮙ᮪ᮕᮤᮜᮔ᮪ ᮖᮧᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮒᮧᮞ᮪ ᮓᮤᮕᮞᮀ ᮊᮔ ᮝᮦᮘ᮪.
  Ngoréksi tampilan fon anu tos dipasang kana wéb.

ᮞᮃᮒᮧᮞ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮊᮧᮛᮦᮊ᮪ᮞᮤ, ᮒᮦᮒᮦᮜ ᮆᮓᮤᮒᮔ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮠᮞᮤᮜ᮪. ᮊᮛᮊ᮪ᮒᮨᮁ ᮠᮥᮛᮥᮕ᮪ "ᮏ" ᮎᮧᮎᮧᮌ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮒᮙ᮪ᮕᮤᮜᮔ᮪ ᮃᮑᮁ, ᮞᮛᮨᮀ ᮕᮧᮞᮤᮞᮤ ᮕᮔᮦᮜᮦᮀ ᮞᮜᮥᮚᮥ ᮞᮛᮨᮀ ᮕᮧᮞᮤᮞᮤᮔ.
Saatos kuring koréksi, tétéla éditan kuring hasil. Karakter hurup "ᮏ" cocog sareng tampilan anyar, sareng posisi panéléng saluyu sareng posisina.

ᮒᮠᮕ᮪ ᮍᮩᮞᮤᮃᮔ᮪ ᮊᮧᮔ᮪ᮒᮦᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ / Tahap Ngeusian Kontén Wéb

ᮞᮃᮒᮧᮞ᮪ (ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮍᮛᮇᮞ᮪ ᮆᮒ) ᮖᮧᮔ᮪ "ᮞᮥᮔ᮪ᮓᮔᮨᮞᮨ ᮅᮔᮤᮎᮧᮓᮨ |᮲᮰᮱᮳|" ᮃᮔᮥ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮃᮀᮌᮧ ᮓᮤᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ ᮕᮛᮔ᮪ᮒᮧᮞ᮪ ᮞᮞᮥᮃᮄ ᮞᮛᮨᮀ ᮊᮠᮧᮚᮧᮀ ᮊᮥᮛᮤᮀ, ᮙᮊ ᮜᮦᮀᮊᮂ ᮞᮜᮏᮨᮀᮔ ᮑᮆᮒ ᮒᮨᮛᮞ᮪ ᮍᮩᮞᮤᮃᮔ᮪ ᮊᮧᮔ᮪ᮒᮦᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪.
Saatos (kuring ngaraos éta) fon "Sundanese Unicode 2013" anu kuring anggo dina halaman wéb parantos sasuai sareng kahoyong kuring, maka léngkah salajengna nyaéta teras ngeusian kontén wéb.

ᮠᮔ᮪ᮏᮊᮜ᮪ᮔ ᮊᮥᮞᮘᮘ᮪ ᮊᮌᮤᮃᮒᮔ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮃᮔᮥ ᮒᮩ ᮕᮛᮛᮥᮌᮥᮂ ᮞᮤᮌ ᮃᮍᮤᮔ᮪ ᮍᮠᮤᮜᮤᮝᮤᮁ, ᮞᮊᮕᮩᮀ ᮞᮔ᮪ᮒᮄ, ᮞᮊᮕᮩᮀ ᮛᮤᮝᮩᮂ ᮕᮤᮞᮔ᮪ ᮓᮤᮒᮙ᮪ᮘᮂ ᮊᮥ ᮊᮥᮛᮀᮔ ᮈᮜ᮪ᮙᮥ, ᮃᮠᮤᮁᮔ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮦᮘ᮪ ᮊᮥᮛᮤᮀ ᮄᮉ ᮅᮊᮥᮁ ᮓᮤᮉᮞᮤᮃᮔ᮪ ᮞᮉᮒᮤᮊ᮪-ᮞᮉᮒᮤᮊ᮪. ᮙᮥᮓᮂ-ᮙᮥᮓᮠᮔ᮪, ᮞᮔᮇᮞ᮪ ᮍᮔ᮪ ᮞᮊᮨᮓᮤᮊ᮪, ᮙᮥᮌᮤᮃ ᮃᮚ ᮙᮔ᮪ᮕᮃᮒ᮪ᮔ. 
Hanjakalna kusabab kagiatan kuring anu teu pararuguh siga angin ngahiliwir, sakapeung santai, sakapeung riweuh pisan ditambah ku kurangna elmu, ahirna halaman wéb kuring ieu ukur dieusian saeutik-saeutik. Mudah-mudahan, sanaos ngan sakedik, mugia aya manpaatna. 😊

Ngulik font Sundanese Unicode 2013