Waditra

hapunten
Révisi

ᮠᮕᮥᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪
Hapunten

ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮄᮉ ᮔᮥᮏᮥ ᮓᮤᮛᮦᮗᮤᮞᮤ
Halaman ieu nuju dirévisi

ᮙᮀᮌ ᮞᮥᮙ᮪ᮕᮤᮀ ᮓᮩᮄ ᮈᮀᮊᮦ
Mangga sumping deui engké

ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮍᮔ᮪ᮏᮀ ᮊ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ ᮠᮩᮜ
Atanapi nganjang heula ka halaman anu sanés

ᮠᮒᮥᮁ ᮔᮥᮠᮥᮔ᮪
Hatur nuhun

Waditra