hurup ja aksara sunda


Langkah ini saya hanya melakukan perubahan pada glif huruf ja

ᮠᮕᮥᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪
Hapunten

ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮄᮉ ᮔᮥᮏᮥ ᮓᮤᮛᮦᮗᮤᮞᮤ
Halaman ieu nuju dirévisi

ᮙᮀᮌ ᮞᮥᮙ᮪ᮕᮤᮀ ᮓᮩᮄ ᮈᮀᮊᮦ
Mangga sumping deui engké

ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮍᮔ᮪ᮏᮀ ᮊ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ ᮠᮩᮜ
Atanapi nganjang heula ka halaman anu sanés

ᮠᮒᮥᮁ ᮔᮥᮠᮥᮔ᮪
Hatur nuhun

 


hurup ja aksara sunda