Kaulinan Barudak

kaulinan barudak
ᮠᮊ᮪ ᮎᮤᮕ᮪ᮒ © Rarindra Prakarsa

ᮊᮅᮜᮤᮔᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮙᮀᮛᮥᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮌᮤᮃᮒᮔ᮪ ᮙᮆᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮍᮩᮞᮤᮃᮔ᮪ ᮝᮊ᮪ᮒᮧᮞ᮪ ᮜᮥᮃᮀ. ᮊᮨᮌᮤᮃᮒᮔ᮪ ᮄᮉ ᮞᮨᮛᮤᮀ ᮓᮤᮒᮤᮍᮜᮤ ᮓᮤᮜᮊᮥᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮥ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮔᮜᮤᮊ ᮓᮥᮑ ᮓᮤᮌᮤᮒᮜ᮪ ᮙᮞᮤᮂ ᮠᮨᮔ᮪ᮒᮩ ᮛᮙᮨ ᮞᮕᮨᮁᮒᮧᮞ᮪ ᮃᮚᮩᮔ.

Kaulinan barudak mangrupikeun kagiatan maén barudak pikeun ngeusian waktos luang. Kegiatan ieu sering ditingali dilakukeun ku barudak nalika dunya digital masih henteu rame sapertos ayeuna.


ᮊᮅᮜᮤᮔᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮘᮤᮃᮞᮔ ᮓᮤᮜᮊᮥᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮥ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮙᮥᮛᮀᮊᮜᮤᮂ, ᮘᮧᮂ ᮊᮨᮜᮧᮙ᮪ᮕᮧᮊ᮪ ᮃᮜᮤᮒ᮪ ᮘᮧᮂ ᮓᮤᮔ ᮏᮥᮙᮣᮂ ᮃᮔᮥ ᮞᮩᮉᮁ. ᮔᮍᮤᮀ, ᮃᮚ ᮇᮌᮦ ᮃᮔᮥ ᮒᮤᮃᮞ ᮓᮤᮙᮆᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮙᮔ᮪ᮓᮤᮛᮤ.

Kaulinan barudak biasana dilakukeun ku sababaraha murangkalih, boh kelompok alit boh dina jumlah anu seueur. Nanging, aya ogé anu tiasa dimaénkeun mandiri.


ᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮏᮜ᮪ᮙ ᮃᮔᮥ ᮃᮚᮩᮔ ᮓᮦᮝᮞ, ᮠᮥᮞᮥᮞ᮪ᮔ ᮃᮔᮥ ᮕᮛᮔ᮪ᮒᮧᮞ᮪ ᮞᮨᮕᮥᮂ, ᮃᮛᮔ᮪ᮏᮩᮔ᮪ᮔ ᮕᮞ᮪ᮒᮤ ᮍᮜᮙᮔ᮪ ᮝᮊ᮪ᮒᮧᮞ᮪-ᮝᮊ᮪ᮒᮧᮞ᮪ ᮆᮔ᮪ᮓᮂ ᮓᮤᮔ ᮊᮅᮜᮤᮔᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮄᮉ.

Pikeun jalma anu ayeuna déwasa, hususna anu parantos sepuh, aranjeunna pasti ngalaman waktos-waktos éndah dina kaulinan barudak ieu.


ᮊᮅᮜᮤᮔᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮃᮔᮥ ᮕᮤᮊᮛᮨᮞᮨᮕᮩᮔ᮪ ᮄᮉ ᮘᮤᮃᮞᮔ ᮍᮌᮥᮔᮊᮩᮔ᮪ ᮑᮑᮤᮃᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮞᮨᮘᮒ᮪ ᮊᮊᮝᮤᮠᮔ᮪ ᮞᮛᮨᮀ ᮞᮘᮘᮛᮠ ᮇᮌᮦ ᮓᮤᮙᮆᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮒᮔ᮪ᮕ ᮑᮑᮤᮃᮔ᮪. ᮜᮤᮃᮔ᮪ ᮒᮤ ᮆᮒ, ᮃᮚ ᮇᮌᮦ ᮊᮅᮜᮤᮔᮔ᮪ ᮘᮛᮥᮓᮊ᮪ ᮃᮔᮥ ᮓᮤᮙᮆᮔ᮪ᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮜᮚᮔ᮪ ᮜᮌᮥ ᮞᮛᮨᮀ ᮌᮨᮛᮊᮔ᮪.

Kaulinan barudak anu pikaresepeun ieu biasana ngagunakeun nyanyian anu disebat kakawihan sareng sababaraha ogé dimaénkeun tanpa nyanyian. Lian ti éta, aya ogé kaulinan barudak anu dimaénkeun kalayan lagu sareng gerakan.


Kaulinan Barudak