Cara masang fon aksara sunda di blog

Paparan Aksara Sunda dina Wéb

ᮠᮕᮥᮔ᮪ᮒᮨᮔ᮪
Hapunten

ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮄᮉ ᮔᮥᮏᮥ ᮓᮤᮛᮦᮗᮤᮞᮤ
Halaman ieu nuju dirévisi

ᮙᮀᮌ ᮞᮥᮙ᮪ᮕᮤᮀ ᮓᮩᮄ ᮈᮀᮊᮦ
Mangga sumping deui engké

ᮃᮒᮔᮕᮤ ᮍᮔ᮪ᮏᮀ ᮊ ᮠᮜᮙᮔ᮪ ᮃᮔᮥ ᮞᮔᮦᮞ᮪ ᮠᮩᮜ
Atanapi nganjang heula ka halaman anu sanés

ᮠᮒᮥᮁ ᮔᮥᮠᮥᮔ᮪
Hatur nuhun


Cara masang fon aksara sunda di blog