Acara Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional

Sumber: https://singrancage.id/

ᮙᮨᮊᮁᮊᮩᮔ᮪ ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮓᮤᮔ ᮃᮜᮙ᮪ ᮓᮤᮌᮤᮒᮜ᮪

Mekarkeun Basa Sunda Dina Alam Digital


ᮞᮔᮏᮔ᮪ ᮒᮎᮔ᮪ ᮝᮨᮔᮀ ᮛᮥᮃᮀ-ᮛᮤᮅᮀ (ᮍᮥᮙ᮪ᮕᮥᮜ᮪), ᮘᮞ ᮄᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮈᮔ᮪ᮒᮧᮀ ᮓᮤᮒᮥᮔ᮪ᮓᮥᮀ (ᮈᮔ᮪ᮒᮧᮀ ᮍᮌᮔ᮪ᮒᮥᮀ). ᮠᮚᮥ ᮞᮅᮚᮥᮔᮔ᮪ ᮍᮛᮩᮃᮂ-ᮛᮩᮃᮂ ᮕᮧᮆ ᮘᮞ ᮄᮔ᮪ᮓᮥᮀ ᮄᮔ᮪ᮒᮨᮁᮔᮞᮤᮇᮔᮜ᮪ |᮲᮰᮲᮱| ᮙᮊᮦ ᮕᮓᮤᮊ ᮗᮤᮁᮒᮥᮃᮜ᮪.

Sanajan tacan wenang ruang-riung (ngumpul), basa indung entong ditundung (entong ngagantung). Hayu sauyunan ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional 2021 maké padika virtual.


ᮄᮉ ᮊᮌᮤᮃᮒᮔ᮪ ᮒᮦᮂ ᮛᮥᮊᮥᮔ᮪ ᮌᮝᮦ ᮞᮛᮦᮛᮦᮃ. ᮞᮠ ᮘᮆ ᮒᮤᮃᮞ ᮄᮜᮥᮘᮤᮅᮀ ᮍᮚᮊᮩᮔ᮪ ᮃᮎᮛ ᮗᮤᮁᮒᮥᮃᮜ᮪ ᮘᮞ ᮞᮥᮔ᮪ᮓ ᮜᮤᮃᮔ᮪ᮔ, ᮃᮒᮝ ᮍᮛᮧᮏᮧᮀ ᮃᮎᮛ ᮔᮥ ᮌᮩᮞ᮪ ᮃᮚ, ᮔᮨᮕᮤᮊᮩᮔ᮪ ᮊᮙᮔ᮪ᮓᮀ, ᮙᮅᮛᮔ᮪ ᮓᮧᮔᮞᮤ, ᮏ᮪ᮞ᮪ᮒᮦ.

Ieu kagiatan téh rukun gawé saréréa. saha baé tiasa ilubiung ngayakeun acara virtual Basa Sunda lianna, atawa ngarojong acara nu geus aya, nepikeun kamandang, mauran donasi, jsté.


ᮄᮘᮨᮁ ᮜᮀᮊᮥᮀ ᮜᮨᮀᮊᮨᮕ᮪, ᮙᮀᮌ ᮘᮥᮊ ᮞᮥᮙ᮪ᮘᮨᮁ ᮄᮔ᮪ᮕᮧᮁᮙᮞᮤ ᮍᮜᮀᮊᮥᮍᮔ᮪ ᮒᮅᮒᮔ᮪ ᮄᮉ : ᮞᮤᮀᮛᮔ᮪ᮎᮌᮦ.ᮄᮔ

Iber langkung lengkep, mangga buka sumber inpormasi ngalangkungan tautan ieu : singrancagé.idᮄᮜᮥᮘᮤᮅᮀ / Ilubiung


Acara Ngareuah-reuah Poé Basa Indung Internasional